De gemeente als circulaire bouwregisseur

Stad Mechelen ontwikkelt instrumentarium en procesbeschrijvingen

Verschillende centrumsteden en gemeenten in Vlaanderen hebben wel de ambitie om circulair bouwen te versterken, maar vaak zit de expertise om circulaire bouwprincipes maximaal te laten renderen verspreid over verschillende diensten en is de kennis fragmentarisch. Een circulair bouwproces vergt ook een andere tijdslijn, die niet overeenkomt met de huidige timing van projecten. Om binnen elk gemeentebestuur de systeemomslag te maken, is er nood aan een ‘circulaire bouwregisseur’.

Stad Mechelen, VUB Architectural Engineering en VVSG willen de rol van de gemeente als ‘circulaire bouwregisseur’ onderzoeken aan de hand van concrete proefcases waarin de gemeente telkens een andere rol speelt (van bouwheer, vastgoedbeheerder tot vergunningsverlenende overheid).

Doelstelling is om een concreet instrumentarium en procesbeschrijvingen voor de ‘circulaire bouwregisseur’ te formuleren, zodat elke gemeente in Vlaanderen ermee aan de slag kan om de stap naar circulair bouwen versneld te zetten. De intergemeentelijke uitwisseling van leerlessen speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van deze tools en zal een momentum creëren om de systematische implementatie van circulaire bouwprincipes binnen de werking van gemeentes en steden te versnellen.

Beeld: © Caaap

Stad Mechelen

Partners VUB Architectural Engineering en VVSG

Thema's Hefbomen: Juridisch › Data & Tools › LCA & LCC ›