Data-driven sloop en recyclage

Tracimat wil vraag en aanbod van materiaalstromen matchen

Om de impact van bouwen tot een minimum te beperken, moeten we de materiaalketen zo volledig mogelijk trachten te sluiten via hergebruik en recyclage. Met het project ‘Data-driven sloop en recyclage’ wil Tracimat hieraan bijdragen. Er is immers een groeiende vraag van materiaalproducenten naar specifieke materialen die vrijkomen bij sloop, want deze meer zuivere materiaalstromen kunnen dienen als (primaire) grondstof voor nieuwe producten. Bovendien liggen er bij de sloop nog vele kansen voor recupereerbare materialen waarvan de kringloop momenteel nog niet (voldoende) gesloten is of waarop een meer hoogwaardige recyclage kan toegepast worden.

Tracimat vertrekt vanuit het uitgangspunt dat er veel interessante informatie bestaat over materiaalstromen bij sloopwerken, maar dat die info nog niet (goed) worden gebruikt. De sloopbeheerorganisatie speelt een sleutelrol in het hele verhaal. Om vraag en aanbod te matchen, moet zij de data uit sloopinventarissen immers op de juiste manier, op het juiste moment en op de juiste schaal kunnen aanbieden aan materiaalproducenten of gebruikers van recuperatiestromen.

Binnen dit onderzoeksproject is het einddoel van Tracimat om een proof of concept te bouwen die aantoont hoe samenwerking, informatieverzameling en -deling en afstemming binnen de keten kan leiden tot meer hergebruik en meer (hoogwaardige) recyclage.

Heel concreet wil Tracimat praktijkprojecten opzetten rond vier materialenstromen: aluminium, dakpannen, vlakglas en PVC – en dit in samenwerking met Reynaers, Wienerberger, Foamglas en Deceuninck. Ze bekijken hoe ze de beschikbare informatie kunnen inzetten en welke informatie ontbreekt of in meer detail moet aangeleverd worden om tot een nog hoger percentage aan hergebruik en recyclage te komen. Zo hopen ze samen oplossingen te vinden voor een aantal knelpunten die het hergebruik en de recyclage van de vier materialen op dit moment beletten.