Circulair projectbeton Haven van Antwerpen

Wegwerken van juridische en economische knelpunten rond circulaire bouwmaterialen

Port of Antwerp wil de maritieme infrastructuur voor het project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) op de meest duurzame manier ontwerpen en bouwen. Door deze grote infrastructuurwerken zullen er tussen nu en 2030 aanzienlijke grondoverschotten vrijkomen in de Antwerpse regio. Met die grondoverschotten wil Port of Antwerp projectbeton maken: op maat gemaakt beton waarbij wordt afgestapt van gekende gecertificeerde samenstellingen.

Er bestaan echter een aantal algemene juridische en economische knelpunten en vraagstukken die een valorisatie van mengzanden (en bij uitbreiding gerecycleerde en kunstmatige granulaten) in projectbeton blokkeren. De bedoeling is om hier oplossingen voor te vinden en deze toe te passen in een Proof of Concept: het ontwerp/aanbesteding van het tweede getijdedok dat deel uitmaakt van het ECA-project. In dat project is het betonvolume immers voldoende groot om projectbeton te definiëren waarbij gebruik gemaakt wordt van mengzanden/gerecycleerde en kunstmatige granulaten. De sterkte en duurzaamheid van het projectbeton zal worden aangetoond aan de hand van een eigen, op maat van het project, voorgeschreven proevenprogramma.

De tweede focus van het project ligt op het verder opbouwen van vertrouwen met alle ketenpartners die betrokken zijn bij de valorisatie van circulaire materialen in projectbeton. Hiervoor plant Port of Antwerp diverse overlegmomenten, zowel om pijnpunten bloot te leggen als vertrouwen te winnen.

Daarnaast zal Port of Antwerp ook overlegfora organiseren met alle leden van de werkgroepen die de grondoverschotten wegwerken en met het Vlaams Projectteam van ECA.

Port of Antwerp

Partners Vanbreda Risk & Benefits NV, WTCB en Kratos Law CVBA (K-Law)

Thema's Hefbomen: Juridisch › Circulaire materialen en bouwsystemen ›