Circul'Air

Aanpasbare Ventilatieconcepten voor Veranderingsgericht (Ver)bouwen

Zelfs in een veranderingsgerichte (ver)bouwpraktijk wordt vaak teruggegrepen naar traditionele bouwoplossingen. Dit is zeker zo bij de keuze van een ventilatiesysteem. Traditionele ventilatiesystemen zijn niet ontworpen met het oog op een circulaire economie. Ze zijn daardoor slechts beperkt compatibel met een aanpasbare context. De toevoer- en/of afvoerkanalen van ventilatiesystemen kunnen een obstakel vormen voor de toepassingsmogelijkheden van modulaire wandsystemen. Doorvoeren van kanalen stellen o.a. akoestische en/of brandtechnische uitdagingen.

Circul'Air is een pilootproject dat alternatieve ventilatieconcepten onderzoekt en demonstreert die beter aansluiten bij een circulaire economie. Gebruikmakend van simulaties en prototypes worden binnen het project oplossingen uitgewerkt om een verhoogde compatibiliteit te realiseren tussen innovatieve ventilatieconcepten enerzijds en systemen voor een veranderlijke functieverdeling anderzijds.

Circul’Air documenteert innovatieve ventilatieconcepten, weegt kosten en baten tegen elkaar af en breidt bestaande ‘algemene’ ontwerprichtlijnen en fiches voor ‘veranderingsgericht bouwen’ uit met specifieke ontwerprichtlijnen voor aanpasbare ventilatie. Door in situ prototypes van innovatieve ventilatieconcepten toe te passen als demonstratieproject, wil Circul’Air de (ver)bouwsector sensibiliseren dat ventileren anders én aanpasbaar kan.

Universiteit Antwerpen - Departement Bouwkunde - Onderzoeksgroep EMIB

Partners Renson Ventilation en JuuNoo

Thema's Sensibilisering › Data & Tools › LCA & LCC › Circulaire materialen en bouwsystemen ›