CIA²: Circulaire Intelligente Interieur Architectuur & Aanpak

Op weg naar een holistische benadering van bouwprojecten

CIA² staat voor Circulaire Intelligente Interieur Architectuur & Aanpak. De partners AVC Gemino, Designregio Kortrijk, Bopro en Ingenium zijn pleitbezorgers van de circulaire bouweconomie. Ze zien evenwel dat de circulaire principes in de praktijk nog onvoldoende worden toegepast. Dit komt omdat er te weinig doorheen de keten wordt samengewerkt, en het bouwproces zowel verticaal als horizontaal te fragmentair verloopt.

Zo leidt de complexiteit van bouwen tot diepgaande specialisatie van bedrijven. Dit biedt voordelen maar leidt tegelijk tot een uiteenrafeling van het lastenboek in een veelheid van loten. De toewijzing gebeurt vaak aan aannemers die niet de fabrikant zijn van de gebruikte materialen. Elk raakvlak tussen fasen en aannemers groeit zo uit tot een mogelijke conflictzone.

Ook horizontaal wordt aan de raakvlakken voorbijgegaan. Het klassieke bouwproces verloopt lineair: de bouwheer zegt wat hij wenst, architecten maken een ontwerp, en dat wordt uitgevoerd, opgeleverd en in gebruik genomen. Verschillende partijen zorgen elk voor de realisatie van één luik en verdwijnen daarna. Ze hebben niets te winnen bij het duurzame karakter van het totale bouwproces.

De CIA²-partners willen een radicaal vernieuwend antwoord op deze problematiek helpen formuleren. CIA² zoomt daarbij voor het eerst in op de interfaces: de tussenruimtes die verbinding mogelijk maken. Het gaat om letterlijke raakvlakken, maar even zeer om figuurlijke raakvlakken tussen stakeholders en fasen in het bouwproces.

De CIA²-partners gebruiken de principes van design thinking. Startpunt zijn de noden en belangen van alle types stakeholders in een bouwproces. Van daaruit wordt de scope gedefinieerd, worden ideeën gegenereerd, prototypes uitgetest en lessons learned verwerkt in een open source draaiboek en specificaties voor interfaces in circulaire interieurbouwprojecten. Iedereen die met circulaire bouwprojecten aan de slag wil gaan, kan dit model gebruiken en verfijnen voor andere fasen en aspecten van het bouwproces.

AVC Gemino

Partners Designregio Kortrijk, Bopro, Ingenium

Thema's Recyclage & hergebruik › Financieel › Businessmodellen › Circulaire materialen en bouwsystemen ›