CESGO! Vooruit met CESCO’s!

SuReal gaat voor haalbare businessmodellen die ‘common practice’ kunnen worden

Innovatie wordt in de bouwsector het snelst opgepikt als het toelaat om voor een lagere of eenzelfde prijs een gelijkwaardige of een hogere kwaliteit aan te bieden. En dat is precies wat SuReal beoogt met CESGO!: onderzoeken hoe een CESCO een circulair bouwconcept kan lanceren aan eenzelfde - of zelfs idealiter een lagere - (investerings)prijs t.o.v. traditionele bouwtechnieken.

CESGO! staat voor “CESCO’s GO!” en heeft als doel het speelveld voor CESCO’s (Circular Economy Service COmpanies) voor te bereiden. Er bestaan vandaag al heel wat ESCO’s (Energy Service COmpanies), maar er zijn slechts een beperkt aantal CESCO’s. De meeste daarvan zijn pilootprojecten, waarbij de doorgroei van ‘Innovator’ naar ‘Early Adaptor’ ontbreekt. Met CESGO! wil SuReal die stap wel mogelijk maken door businessmodellen voor CESCO-projecten verder te ontwikkelen en op te schalen

Het CESGO!-project focust daarom op het effenen van het speelveld voor CESCO’s. SuReal zal drie luiken onderzoeken:
- economisch: in welke marktsegmenten heeft een CESCO voldoende slaagkans? Hoe kan een CESCO voldoende opbrengsten genereren om zijn kosten te dekken rekening houdend met voorfinanciering, restwaarde,...
- juridisch: hoe kan een CESCO producten ‘as-a-service’ aanbieden? Welke contractuele afspraken zijn er nodig tussen fabrikant/leverancier, aannemer, bouwheer,... om met leasing, take-back, … te kunnen werken?
- technisch: welke milieu-impact hebben producten weerhouden in het CESCO-concept t.o.v. traditionele oplossingen én zijn de verschillende demonteerbare materialen compatibel met elkaar?

De conclusies uit deze drie luiken zullen samengevoegd worden tot een economisch werkbaar CESCO-model, dat zowel juridisch als technisch realiseerbaar is.
Deze kennis en tools worden vervolgens gedeeld met enerzijds de private markt (fabrikanten, aannemers, bouwheren,…), met als doel nieuwe CESCO’s te lanceren. Anderzijds met overheidsinstanties, ter ondersteuning vande verdere marktuitrol en integratie van CESCO’s.