CESCO XL, een nieuw circulair woonconcept

Groep Van Roey focust op circulariteit in residentieel vastgoed

De bouwsector verbruikt meer dan 50% van de wereldwijd ontgonnen materialen en is in Vlaanderen verantwoordelijk voor 35% van de totale afvalhoeveelheid. Wetende dat het residentieel vastgoed met haar 3 miljoen eenheden bijna de helft van de Vlaamse bebouwde oppervlakte inneemt, is het duidelijk dat woningen een belangrijke rol zullen spelen in de transitie naar een veerkrachtige bouweconomie. Maar het vernieuwen van het bouwpatrimonium verloopt traag (gemiddeld 1,5% per jaar) en de traditionele huur- en eigendommodellen bieden geen incentives aan om circulaire oplossingen toe te passen.

Groep Van Roey wenst proefondervindelijk te bepalen of een Circular Economy Service Coalition (CESCo) een hefboom kan zijn om circulaire principes versneld te introduceren in het residentieel vastgoed. Bovendien wil het toetsen of circulaire businessmodellen de betaalbaarheid van (ver)bouwen en gebouwenbeheer ten goede zullen komen door het eigenaarschap van de woningonderdelen (deels) over te hevelen naar een CESCo en ‘wonen’ (met inbegrip van de gebouwonderdelen) als een dienst aan te bieden.

Binnen CESCo XL wil Groep Van Roey werk maken van kwalitatieve woningen die ontwikkeld worden volgens circulaire principes qua ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten. Zo hopen ze bewoners een langdurige ‘wooncarrière’ te kunnen aanbieden met betaalbare woonkosten en een flexibele woningtypologie voor elke woonsituatie.

Om daartoe te komen, zal Groep Van Roey deze acties ondernemen:
• het Total-Cost-of-Ownership-denken versterken door veranderingsgerichte circulaire bouwoplossingen te selecteren op basis van levenscycluskost in plaats van initiële kost;
• een draagvlak creëren bij de eindgebruiker door te focussen op betaalbaarheid (op basis van de Total-Cost-of-Ownership) en aanpasbaarheid;
• een alternatieve, juridische samenwerkingsvorm uitwerken tussen de verschillende stakeholders (bewoners, ontwerpers, uitvoerders, investeerders en gebouwbeheerders) met aandacht voor ieders risicobeheer.

Groep Van Roey

Partners VITO, Endeavour, RebelGroup Advisory Belgium nv, UHasselt en Archipelago | ar-te

Thema's Hefbomen: Juridisch › Financieel › Businessmodellen › Sociaal-maatschappelijk › Circulaire materialen en bouwsystemen › Ontwerp ›